Cjenik servisa i najčešćih usluga

Cijene su izražene za gotovinska ili virmanska plaćanja s uračunatim popustom od 10%.

Za narudžbu naših usluga kliknite na link ON-LINE PRIJAVA 

Servisi i popravci

# Usluga Cijena sa PDV-om
1 DOLAZAK I UTVRĐIVANJE KVARA 200.00Kn
2 REDOVAN GODIŠNJI SERVIS KOMBI I CIRKO BOJLERA 450.00Kn
3 REDOVAN GODIŠNJI SERVIS KONDENZACIJSKOG BOJLERA 550.00Kn
4 SERVIS KOMBI BOJLERA S ČIŠĆENJEM OD KAMENCA 650.00Kn
5 KOMPLETAN SERVIS VUI UREĐAJA SA DEMONTAŽOM UREĐAJA 1600.00Kn
6 SERVIS PLINSKOG KONDENZACIJSKOG KOTLA VSC 800.00Kn
7 SERVIS PLINSKOG KOTLA 400.00Kn
8 SERVIS AKUMULACIJSKOG BOJLERA 350.00Kn
9 SERVIS AKUMULACIJSKOG BOJLERA S ČIŠĆENJEM KAMENCA 800.00Kn
10 SERVIS PROTOČNOG BOJLERA 450.00Kn
11 PUŠTANJE U RAD KONVENCIONALNIH PLINSKIH UREĐAJA 300.00Kn
12 PUŠTANJE U RAD KONDENZACIJSKOG KOMBI BOJLERA 500.00Kn
13 PUŠTANJE U RAD KONDENZACIJSKOG CIRKO BOJLERA 570.00Kn
14 PROGRAMIRANJE DIGITALNOG SOBNOG TERMOSTATA 250.00Kn
15 PROGRAMIRANJE WIFI SOBNOG TERMOSTATA 450.00Kn
16 PROGRAMIRANJE I ADRESIRANJE AUTOMATIKE 550.00Kn
17 SERVIS UNUTARNJE JEDINICE KLIMA UREĐAJA SA DEZINFEKCIJOM 375.00Kn

* CIJENE USLUGE POPRAVKA UREĐAJA I ZAMJENE DJELOVA OVISE O KOMPLEKSNOSTI
SAMOG POPRAVKA, VRSTI UREĐAJA, PRISTUPAČNOSTI UREĐAJU TE ĆE VAS SERVISER
OBAVIJSTITI O CIJENI POPRAVKA NAKON DEFEKTACIJE KVARA, A PRIJE RADA NA SAMOM UREĐAJU